CD Xtract

Kada su se pojavili, sempleri su bili prava revolucija u muzickoj industriji. Nedostupni prosecnom korisniku zbog

svoje velike cene, nalazili su mesto kod profesionalaca. Nebrojene mogucnosti u obradi zvuka i semplovanih lupova sa vrhunskim kvalitetom izlaznog signala i posebnom izradom specijalizovanih CD-ROM izdanja sa bankama zvucnih uzoraka i lupova omogucavale su laku obradu muzickog materijala. Pojavom raznih sekvencing i loop-based programa takve mogucnosti bile su sve dostupnije prosecnim kompjuterskim korisnicima. Problem je jedino ostao u nalaženju i korišcenju materijala koji se nudio na tržištu.

Naime, kompjuterski korisnik nije bio u stanju da koristi CD-ROM diskove sa uzorcima namenjenih semplerima zbog nekompatibilnosti njegovih formata i kompjuterskih standarda, tako da se izbor ogranicavao samo na diskove koji su vec na sebi nosili poznati WAV format. Naravno, izbor uzoraka je uvek bio bogatiji na vec specijalizovanim CD-ROM izdanjima.
Sa druge strane, vlasnici semplera suocavali su se i sa problemom ogranicene memorije samog uredaja. To je donosilo ogroman gubitak vremena jer su se uzorci sa CD-ROM-a morali ucitavati jedan po jedan.
Cdxtract je program koji ce rešiti sve navedene probleme.

Diskovi sa uzorcima su skupi, a ukoliko kupite novi uredaj, koji koristi sopstvene formate, vaša investicija postace mrtav kapital. CDxtract vam omogucava da izvršite konverziju vaših sempler diskova iz jednog formata u drugi i na taj nacin zaštitite svoju investiciju.

Prva opcija koju program nudi nakon pokretanja je definisanje direktorijuma u koji cete smeštati svoju bazu semplova. Ovo je veoma korisna opcija, jer ce vam semplovi, na taj nacin, biti stalno dostupni.
Nakon što ste definisali bazu, morate definisati ulazni uredaj. To je omoguceno u Device meniju koji vec nudi vaš CD-ROM uredaj kao ulazni.


Cdxtract nudi nekoliko formata koje definišete u Format padajucem meniju – od Akai-ja, Roland-a, EMU-a, do SampleCell/PC-ja, Soundfont-a i Kurzweil-a.
Sada možete poceti sa preslušavanjem svojih sempler diskova.Rad u programu veoma je jednostavan. Tome narocito doprinosi pregledno radno okruženje, koje je podeljeno u cetiri celine.

Partition kolona prikazuje sadržaj prvog hijerarhijskog nivoa na disku. Odabirom jednog direktorijuma otvaramo sadržaj u susednoj Volume koloni. Tu su grupisani programi i uzorci po direktorijumima, a klikom na jedan otvaramo sadržaj u trecoj Program/Sample koloni. Ova kolona je podeljena na dve celine. Gornja kolona prikazuje listu programa, a donja listu uzoraka.Prilikom snimanja odabranog uzorka na hard disk moguce je izvršiti konverziju u drugi ponudeni format. Formati koje Cdxtract nudi su: wav, aiff, mp3, mesa, soundfont, akp (akai program), reaktor, pulsar, gigasampler, exs24 i Halion.CDxtract raspolaže mocnim funkcijama koje ce vam pomoci da drasticno skratite vreme potrebno za pronalaženje savršenog zvucnog efekta na svim vašim diskovima. Drugim recima, više vremena provodicete praveci muziku.

Autor: Aleksandar Barbulovic